ఈ అదృష్ట వ్యక్తి శాంటా యొక్క దయ్యాలలో ఒకదానిని తన ఆత్మవిశ్వాసం అంతటా చిమ్మే వరకు ఫక్ చేస్తాడు.

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).