కోర్ట్నీ లవ్ అనూహ్యంగా వంకరగా ఉండే శ్యామల లాటినా ఆమె నిజంగా కొమ్ముల ప్రేమికుడితో ఉంది, ఆమె క్రీమ్‌పీ కోసం లిఫ్ట్‌లో అమితంగా మరియు గట్టిగా ఇబ్బంది పడింది.

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).